Featured Post

Peringatan Kepada Laman OhMyMedia dan Page-page Hiburan Kaki Copy Paste

Ketika penulis memulakan penulisan di blog kira-kira sembilan tahun yang lalu, ada tiga (3) niat utama yang terlintas di fikiran pen...

Monday, March 10, 2014

10 Maklumat Ringkas Isu Tuntutan Kalimah Allah Oleh Bukan Islam

 
Even the former Pope, Pope Benedict XVI use the word  "Al-Rabb" to blessed Arabic speaker Christians in Arab world, not the word "Allah"
 
 
Artikel ini dikeluarkan buat renungan kepada umat Islam yang masih "keliru" berkenaan isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam atau yang masih meletakkan kepentingan politik melebihi kepentingan Islam keseluruhannya. SEBARKAN!
 

1.         Tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh sebahagian penganut Kristian di Malaysia bukannya berkaitan dengan isu halangan atau sekatan terhadap hak penganut Kristian untuk mengamalkan ajaran dan kepercayaan mereka yang dijamin di bawah Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi sebenarnya soal linguistik iaitu kesilapan terjemahan perkataan ‘God’ di dalam Bahasa Inggeris yang diterjemah sebagai ‘Allah’ di dalam Bible sedangkan terjemahan yang tepat di dalam Bahasa Melayu ialah ‘Tuhan’.
 
 
2.         ‘Allah’ merupakan Tuhan penganut Islam yang bersifat tunggal/esa selaras dengan Surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran yang bermaksud “'Dia-lah ALLAH, Yang Maha Esa. ALLAH, Tuhan tempat meminta segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang sekufu setara dengan Nya”.
 
 
3.         Nama ‘Allah’ tidak ada disebut langsung dalam kitab suci agama Kristian sama ada Old Testament mahupun New Testament. Nama Tuhan bagi umat Kristian ialah Yahweh atau YHWH (rujuk Lev 24:16), tetapi mereka dilarang menggunakan istilah tersebut. Manakala perkataan Tuhan (God) disebut dengan istilah Adonai, Eli, Eloi atau Elohim (rujuk Matthew 27:460). Penggunaan kalimah Allah tidak pernah dan bukan sebahagian daripada intipati integral kepercayaan dan perlaksanaan agama Kristian.
 
 
4.         Umat Kristian tidak dibenarkan untuk menggunakan nama Allah di dalam terjemahan kitab suci mereka kerana kerana mereka mahu memakainya dalam bentuk uluhiyyah, iaitu dalam bentuk i'tiqad atau aqidah yang bertentangan dengan ajaran Islam iaitu berdasarkan konsep triniti - kepercayaan kepada The Father, The Son and The Holy Spirit (Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Ruh Suci).
 
 
5.         Di Indonesia, tempat kitab Bible yang menggunakan nama Allah bagi menterjemah perkataan God yang kemudiannya digunakan di Kalimantan/Borneo, umat Kristian di sana sendiri kini mengakui bahawa kata ‘Allah’ merupakan nama khas Tuhan umat Islam. Antaranya Paderi Jahja Iskandar yang telah menerbitkan buku “Mengapa Nama YAHWEH Semakin Popular”. Menurut beliau, kata yang tepat bagi nama Tuhan sembahan orang Kristian berasaskan bahasa asli Perjanjian Lama, iaitu Ibrani ialah ‘Elohim’ (hlm. 144, 145). Jika diterjemah ke bahasa Arab, maka kata yang tepat bagi menggantikan ‘Elohim’ ialah ‘Ilah’ bukan ‘Allah’. Ini berasaskan terjemahan paling awal ke bahasa Arab, iaitu Inskripsi Zabad, tahun 512M (hlm. 127).
 
 
6.         Yayasan Lentera Bangsa (sebuah pertubuhan Kristian di Indonesia) telah menerbitkan Kitab Suci-Indonesia Literal Translation (KS-ILT). Terjemahan Bible ini tidak lagi tertera nama ‘Allah’ sebaliknya menggunakan ‘Elohim’ sebagai nama sembahan orang Kristian. Menurut Paderi Jahja Iskandar, penggunaan nama Allah dalam versi Terjemahan Baru Al Kitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) oleh Lembaga Al-Kitab Indonesia adalah bertentangan dengan ketetapan Konferensi Para Penterjemah Al Kitab Bahasa Indonesia pada tahun 1952 yang diadakan di Jakarta. Konferensi tersebut menetapkan bahawa Nama Huwa/Hoewa/Johoewa hendaklah digantikan dengan ‘Tuhan’.
 
 
7.         Nama ‘Allah’ telah digunakan oleh orang Arab sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. kerana syariat bagi menyembah Allah telah diwajibkan sejak penciptaan Nabi Adam A.S. dan Rasul-rasul yang seterusnya. Namun begitu, umat Arab yang beragama Kristian tidak memanggil nama tuhan mereka ‘Allah’ sebaliknya ‘Bismil-Ābi wal-Ibni war-Rūḥil-Qudus’ (In the name of The Father, The Son and The Holy Spirit) sementara Jesus (Nabi Isa) dipanggil sebagai ‘Al Masih’ atau Yasu’.
 
 
8.         Masyarakat Arab menggunakan nama allah ( الله) sebagai nama umum untuk terjemahan perkataan ‘God’. Nama Allah ( الله) dengan tulisan yang sama (Alif-Lam-Lam-Ha) turut digunakan untuk merujuk nama khas Tuhan bagi umat Islam. Ianya merupakan konsep ‘uruf al-balad – kefahaman setempat yang digunakan di Tanah Arab. Ianya sama seperti Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu yang mempunyai Nama Khas (proper noun) dan nama am (common noun) tetapi tulisan Arab tidak membezakan nama am dan nama khas bagi ( الله). Sebagai contoh, bush sebagai nama am boleh diterjemah sebagai semak tetapi Mr. Bush sebagai nama khas tidak boleh diterjemah sebagai Encik Semak.
 
 
9.         Tujuan sesetengah pihak untuk tetap berkeras supaya kalimah Allah tetap digunakan di dalam terjemahan Bible di Malaysia boleh difahami dengan merujuk kepada petikan didalam majalah Christianity Today (dikeluarkan di Chicago, Amerika Syarikat terbitan bulan Julai 2009) yang dengan jelas menyatakan “penggunaan kalimah Allah (dalam terjemahan versi Melayu-Indonesia) adalah suatu usaha strategik kalau bertujuan untuk membuatkan mereka (umat Islam) memahami siapa Christ! Jika kalimah ALLAH tidak digunakan akan menyebabkan umat Islam tidak akan membaca Bible!”. (rujuk www.christianitytoday.com/ct/2009/august/14.15.html di mukasurat 2).
 
 
10.      Missionary Kristian seringkali menggunapakai nama Tuhan tempatan yang digunakan oleh penduduk di sesebuah kawasan sebagai salah satu strategi untuk menyebarkan dakyah mereka walaupun perkara berkenaan seringkali menimbulkan perselisihan faham dan kontroversi. Antaranya ‘Son of Ishvara’ di selatan India sebagai rujukan kepada Jesus, Danishi (bermaksud ‘matahari ulung’) sebagai nama tuhan Kristian di Jepun serta Appodius (nama tuhan suku kaum asli Quehua yang beragama Kristian di Peru).